[{{{site.name}}}] {{friend.name}} akzeptierte deine Freundschaftsanfrage

{{friend.name}} akzeptierte deine Freundschaftsanfrage.